VERKLARING VAN MODERNE SLAVERNIJ

 

 

 

Rewritten London Ltd zet zich in voor het voorkomen van moderne slavernij en mensenhandel binnen alle onderdelen van ons bedrijf en onze toeleveringsketen. Deze verklaring is opgesteld op grond van sectie 54(1) van de Modern Slavery Act 2015.

Rewrite is een onafhankelijke retailer die samenwerkt met leveranciers en fabrikanten over de hele wereld.

Bij het aangaan van nieuwe zakelijke relaties worden richtlijnen en beleid gedeeld met potentiële leveranciers. Er worden antecedentenonderzoeken bij fabrikanten uitgevoerd om ervoor te zorgen dat aan onze hoge ethische en professionele normen wordt voldaan.

We verwachten van leveranciers dat ze hun eigen leveranciers aan dezelfde hoge normen houden.

We gaan geen zaken aan met enige organisatie, in het VK of in het buitenland, die bewust slavernij, dienstbaarheid en gedwongen of verplichte arbeid steunt of betrokken blijkt te zijn.

De productieafdeling is verantwoordelijk voor het implementeren van anti-slavernij-initiatieven met en het beheer van de toeleveringsketen.

 

We nemen maatregelen, zoals risicobeoordelingen en audits, om ervoor te zorgen dat we tevreden zijn met toekomstige en huidige leveranciers.

  1. Maak een risicobeoordeling van alle nieuwe leveranciers met behulp van de Global Slavery Index en vraag hen te verklaren dat zij stappen hebben ondernomen om moderne slavernij binnen hun eigen organisatie en toeleveringsketen uit te roeien.
  2. Breng alle bestaande leveranciers op de hoogte van onze verwachtingen en hun verplichtingen met betrekking tot het verbod op moderne slavernij.
  3. Zorg ervoor dat in alle leverancierscontracten een moderne slavernijclausule wordt opgenomen.

 

Ons Modern Slavery-beleid is van toepassing op alle Rewritten-medewerkers, die verplicht zijn om te helpen bij het identificeren en voorkomen van moderne slavernij.